Kisah Khalid Al Walid ra. - Pedang ALLAH

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

Perang Uhud dan Perang Muktah adalah dua keadaan yang berbeda sebagaimana berbedanya pribadi Khalid bin Al-Walid. Dalam perang Uhud, beliau adalah panglima Quraisy yang berhasil mengalahkan mujahid-mujahid Islam tetapi perang Muktah menampakkan penampilan Khalid Al-Walid yang baru….Beliau adalah  penyelamat di saat ambang kekalahan tentara Islam, ini membuktikan bahawa beliau memang layak dikurniakan anugerah tertinggi panglima tentara yaitu anugerah 'Pedang Allah'.

Saat belum memeluk Islam, beliau adalah musuh Islam yang paling disegani di medan perang kerana strategi perangnya yang hebat di mana umat Islam telah dihajar cukup hebat ketika perang Uhud.

Khalid al-Walid telah memeluk Islam pada bulan Safar tahun 8H bersama-sama Uthman bin Talhah dan Amru bin Al-As. 

Setelah itu, beliau adalah pahlawan yang berjuang menentang orang-orang yang menentang Rasulullah SAW.
Berbicara tentang Khalid, tentunya tidak lengkap kalau tidak menceritakan tentang peristiwa dalam peperangan Muktah yang memang terkenal itu.

Dalam Perang Muktah, tentera Islam yang sedikit bilangannya telah berhadapan dengan lebih kurang 200,000 orang tentara Rom. Dalam pertempuran tersebut, tentara Islam yang mendapat perlawanan yang cukup dahsyat nyaris mengalami kekalahan. Bendera Islam telah dipegang oleh Zaid bin Harithah yang kemudian gugur syahid, lalu diambil alih oleh Jaafar bin Abu Thalib. Beliau turut syahid, maka bendera tadi dipegang oleh Abdullah bin Rawahah yang juga gugur sebagai syuhada'. Lantas bendera bertukartangan pada Thabit bin Arqam dan lalu menyerahkannya kepada Khalid al-Walid. Atas persetujuan  mereka maka Khalid al-Walidpun menjadi komandan perang, lalu mengarahkan tentara Islam mundur ke Madinah karena sudah terlalu banyak yang syahid dan tentara yang tinggal tidak mampu untuk bertahan lagi.
Di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalid ditugaskan untuk menghapuskan golongan murtad. 

Sayidina Abu Bakar telah memberi pidato semangat kepada tentera Islam yang antara lainnya berbunyi :"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Sebaik-baik hamba Allah dan saudara dalam satu suku yaitu Khalid b Al-Walid, Saifullah, yang pedangnya akan dihayunkan kepada orang-orang kafir dan munafik"

Beliau juga ditugaskan untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi dan mempunyai banyak pengikutnya. Dalam peperangan tersebut (Perang Yamamah), banyak tentara Islam yang jadi korban. Khalid All-Walid sebagai pahlawan sejati yang pakar dalam strategi peperangan telah berhasil memberi semangat baru kepada tentaranya dengan ucapannya yang penuh karisma. Beliau berteriak kepada tentaranya : "Bergembiralah kerana kami akan melihat setiap orang akan mengalami bencana masing-masing"
Dalam Perang Yarmuk menentang tentera Rom, beliau telah berjumpa dengan panglima musuh yang bernama Mahan yang dengan angkuhnya merendah-rendahkan moral tentara Islam. Mahan telah berkata : "Aku tahu kamu semua meninggalkan tanah air karena terpaksa dan kelaparan. Jika kamu semua setuju, aku akan   berikan setiap seorang tentera 10 dinar beserta dengan pakaian dan makanan dengan syarat mereka berangkat pulang dan tahun depan jumlah yang serupa akan dihantar ke Madinah".
Khalid bin Al-Walid dengan tegasnya menjawab : "Kami tidak akan keluar dari negeri kami karena kelaparan seperti yang engkau sangkakan. Tetapi kami ialah satu kaum yang suka minum darah dan kami tahu tidak ada darah yang lebih lezat dan nikmat seperti darah orang Romawi, sebab itulah kami ke mari"
Setelah itu, Khalid Al-Walid selaku komandan perang berteriak dengan kuatnya sambil bertakbir "Allahu Akbar" "Marilah kita berebut-rebut mencium bau Syurga". Maka terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Anak panah bersimpang siur dan mayat bergelimpangan.
Tiba-tiba seorang tentara Islam menghampiri Abu Ubaidah bin al-Jarrah r.a.sambil berkata : "Sesungguhnya aku bercita-cita untuk mati syahid, adakah engkau mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada Rasulullah SAW, kelak aku akan sampaikan kepada baginda ketika aku berjumpanya (di Syurga)"
Jawab Abu Ubaidah bin al-Jarrah r.a : "Ya ! Katakan kepadanya : "Wahai Rasulullah SAW ! Sesungguhnya kami telah dapati bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Kami (Allah) adalah benar". Lalu tentara tadi bertempur dengan hebatnya dan gugur sebagai syuhada'.
Dalam suasana perang tersebut Khalid al-Walid bertemu dengan seorang dari panglima Romawi yang bernama George lalu terjadilah dialog antara keduanya.
George  bertanya : "Wahai   Khalid, hendaklah kamu berkata benar karena setiap orang yang merdeka tidak akan berbohong. Apakah benar bahwa Tuhanmu telah menurunkan kepada Nabimu sebilah pedang dari langit lalu diberikan kepadamu dan kalau diayunkan kepada seseorang pasti dia akan kalah"
Khalid bin Al-Walid menjawab : "Tidak"
George bertanya lagi : "Mengapa kamu disebut Pedang Allah ?"
Khalid bin Al-Walid berkata : "Bahwa Allah SWT telah mengutuskan kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami, tetapi ada yang mempercayainya dan ada yang mendustanya. Aku sendiri termasuk dari kalangan orang yang mendustakannya tetapi Allah telah membuka hatiku kepada Islam. Lalu aku menghadap Rasulullah untuk memeluk Islam dan janji setia kepadanya. Rasulullah lalu menyatakan : "Engkau adalah sebilah pedang dari pedang Allah"
George bertanya lagi : "Apa yang kamu dakwahkan kepada manusia"
Khalid bin Al-Walid menjelaskan : "Supaya mereka mentauhidkan Allah dan menerima ajaran Islam"
George seterusnya berkata : "Jika seseorang memeluk Islam sekarang seperti apa yang telah berlaku kepadamu, adakah dia akan mendapat ganjaran ?"
Khalid bin Al-Walid menjawab : "Ya, itulah yang lebih utama"                      
George  berkata : "Bagaimana yang terjadi kepadamu sebelum Islam ?"
Khalid bin Al-Walid menjawab : "Kami hidup bersama Rasul lalu kami lihat tanda-tanda kenabian serta mukjizatnya. Kami benar-benar melihat dan mendengarnya, lalu kami memeluk Islam dengan mudah. Tetapi kamu tidak pernah melihat dan mendengarnya, kiranya kamu beriman dengan apa yang tidak kelihatan, maka ganjaranmu adalah lebih besar jika kamu beriman kepada Allah dengan jiwamu"
Akhirnya George telah mengucap syahadah di hadapan Khalid, belajar cara solat dan sempat solat dua rakaat. Kemudian beliau adalah seorang syuhada' perang Yarmuk. Dan tentara Islam berhasil menumbangkan tentara Rom yang berjumlah 240,000 orang.
Banyak di kalangan tentara Islam yang syahid dan banyak pula yang sakit, luka dan cedera. Mereka yang cedera parah, apabila seorang diberikan air, lantas dia berkata rekannya di sebelah lebih memerlukan. Lalu diberikan kepada rekannya, tiba-tiba orang yang kedua pun bersikap serupa, lebih mementingkan rekan yang lain..........begitulah seterusnya sehingga orang memberi air berkeliling di antara mereka tetapi belum ada yang sudi meminumnya. Maka, semua mereka mati syahid di medang perang tersebut !   Ini membuktikan betapa wujudnya perasaan kasih kepada saudara seperti kasih kepada diri sendiri memang menjadi amalan mereka sebagaimana yang ditarbiahkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah.

Semoga bisa menjadi manfaat bagi yang membaca.

Related Post
older posts newer posts back home